Informacje bieżące

Erasmus+ 2017/2018 25.09.2017 11:18

Drugi nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe

Harmonogram naboru zaplanowany jest następująco:

 • 25 września – 10 listopada  2017 nabór wniosków:

  • wnioski dydaktyczne należy składać u Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą dr hab. inż. Anny Majchrzyckiej, WIMiM pok.207, tel. (91) 449 43 46, e-mail: Anna.Majchrzycka@zut.edu.pl
  • wnioski szkoleniowe należy składać w Sekcji Współpracy z Zagranicą,  al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, tel. 91 449 4780

 • 13 – 24 listopada  2017  - ocena wniosków przez:

  • wydziałową komisję rekrutacyjną powołaną przez dziekana  - wnioski na wyjazdy dydaktyczne
  • centralną komisję rekrutacyjną powołaną przez Prorektora ds. Kształcenia – wnioski na wyjazdy szkoleniowe

 • do 30 listopada  2017

  • ogłoszenie wyników drugiego naboru na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe

UWAGA: w ramach naborów kandydat/ka może złożyć tylko jeden wniosek.
Szczegółowe informacje podane są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl