Zakład Spawalnictwa ZUT wspólnie z firmą Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o. zapraszają na naukowe seminarium oraz warsztaty laboratoryjne pt. „Regeneracja oraz warstwy napawane i zabezpieczające”.

Seminarium odbędzie się w dniu 06.12.2014 (sobota) w godz. 11:30-16:00, sala 50 WM (Budynek WIMiM, parter prawe skrzydło budynku). Zaproszenie.

[ 2014-11-26 ]    Więcej...

Targi Pracy KARIERA 2014

W związku z organizowanymi targami, wyznacza się w dniu 26 listopada 2014r. (środa) od 11:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów ostatniego roku wszystkich form studiów wyższych. (komunikat nr 35 Rektora ZUT)

[ 2014-11-20 ]    Więcej...

Otrzęsiny doktorantów

Samorząd doktorantów ZUT serdecznie zapraszana na otrzęsiny doktorantów, które odbędą się w klubie Patio 27.11.2014, godz. 21:00

[ 2014-11-20 ]    

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na nadchodzące szkolenia:

[ 2014-11-18 ]    

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France organizują Salon Wirtualny www.e-campusdofrancji.pl od 17 do 28 listopada 2014 r.

Szczegóły w ogłoszeniu.

[ 2014-11-17 ]    

Nabór uzupełniający na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr letni 2014/2015.

Szczegóły w ogłoszeniu.

[ 2014-11-14 ]    

Klub uczelniany Akademickiego Związku Sportowego ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza pracowników i studentów na III Akademicki Wielobój Międzywydziałowy o puchar prorektora ZUT.

[ 2014-11-12 ]    Więcej...

Ubezpieczenie dla doktorantów

[ 2014-10-23 ]    

Harmonogram egzaminów w SPNJO w roku akademickim 2014/ 2015

[ 2014-10-23 ]    

Drugi nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe Programu Erasmus+ 2014/2015

Szczegóły w ogłoszeniu.

[ 2014-10-14 ]    

Studenci ZUT - drugi nabór na praktyki zawodowe w roku 2014/2015

Szczegóły w ogłoszeniu.

[ 2014-10-14 ]    

UWAGA studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Praktyki programowe!

[ 2014-09-29 ]    Więcej...