choinka2014
18 grudnia 2014r. o godz. 1015 w sali Senatu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Zapłaty nt.: "System kompensacji odkształceń cieplnych tocznych śrub pociągowych obrabiarki sterowanej numerycznie".
Ogłoszenie o obronie.

[ 2014-12-10 ]    

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Ogłoszenie o konkursie.

[ 2014-12-08 ]    

Klub uczelniany Akademickiego Związku Sportowego ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza pracowników i studentów na III Akademicki Wielobój Międzywydziałowy o puchar prorektora ZUT.

[ 2014-11-12 ]    Więcej...

Harmonogram egzaminów w SPNJO w roku akademickim 2014/ 2015

[ 2014-10-23 ]    

Drugi nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe Programu Erasmus+ 2014/2015

Szczegóły w ogłoszeniu.

[ 2014-10-14 ]