Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015!


Trwa druga rekrutacja na wszystkie kierunki pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych!


Komisja rekrutacyjna studiów stacjonarnych urzęduje w pokoju 59,
w godzinach 10:00 - 14:00
Kontakt: wimim@zut.edu.pl, tel. 91 449 4550


Komisja rekrutacyjna studiów niestacjonarnych urzęduje w pokoju 147,
w godzinach 10:00 - 14:00
Kontakt: wimim@zut.edu.pl, tel. 91 449 4209


Wyniki rekrutacji


Zasady rekrutacji
Terminy rekrutacji
Badania lekarskie
Uczelniany serwis rekrutacyjny
Internetowa rejestracja kandydatów

Z a p r o s z e n i e
n a
UROCZYSTĄ IMMATRYKULACJĘ STUDENTÓW I ROKU


Uroczystość odbędzie się 10 października 2014 roku o godzinie 10:00 w Centrum Nanotechnologii przy al. Piastów 45.
Szczegóły w zaproszeniu.

[ 2014-09-12 ]    

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ZAJĘĆ

 1. Pierwsze, obowiązkowe zajęcia organizacyjno-informacyjne dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbędą się w poniedziałek 29.09.2014r. o godzinie:
  • 815 dla studentów kierunków:
   • inżynieria materiałowa,
   • mechanika i budowa maszyn,
   • mechatronika;
  • 945 dla studentów kierunków:
   • energetyka,
   • transport,
   • zarządzania i inżynieria produkcji;
  w sali 301 (3 piętro - audytorium maksimum).
 2. Szczegółowy tygodniowy plan zajęć ogłoszony zostanie na stronie internetowej Wydziału przed rozpoczęciem zajęć, tj. 29.09.2014r.

[ 2014-09-08 ]    

Oferta pracy dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów.

[ 2014-09-08 ]    Więcej...


Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich dla Centrum Mechatroniki


3 czerwca 2014r., podczas oficjalnego otwarcia targów Innowacje - Technologie – Maszyny Polska 2014 i uroczystej gali wręczenia nagród, wręczony został Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii Nauka dla Gospodarki za


System do manualnego programowania obrabiarki CNC


dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zespół badawczy z Centrum Mechatroniki znalazł się pośród 40 laureatów Złotego Medalu MTP wyłonionych w drodze konkursu spośród 200 uczestników konkursu.

[ 2014-06-27 ]    Więcej...