Samorząd

Sejmik Wydziałowego Samorządu Studentów

Michał Osipowiczprzewodniczący SWSS ZUT
Piotr Konopackiwiceprzewodniczący SWSS ZUT
Tomasz Malickisekretarz

Martyna Lipińska
Małgorzata Poniatowska
Adam Bożek
Cyprian Czaplicki
Tymoteusz Kwiatkowski
Jerzy Palczewski
Konrad Sosna

Wydziałowa komisja wyborcza

 • Michał Osipowicz (przewodniczący)
 • Tomasz Malicki
 • Jerzy Palczewski

Wydziałowa komisja mieszkaniowa

 • Adam Bożek (przewodniczący)
 • Martyna Lipińska
 • Piotr Konopacki

Wydziałowa komisja kultury i sportu

 • Konrad Sosna (przewodniczący)
 • Cyprian Czaplicki
 • Piotr Konopacki

Wydziałowa komisja stypendialna

 • Tymoteusz Kwiatkowski (przewodniczący)
 • Tomasz Malicki
 • Małgorzata Poniatowska

Przedstawiciele SWSS do Parlamentu Samorządu Studentów (PSS)

 • Cyprian Czaplicki
 • Michał Osipowicz

Samorząd studentów WIMiM urzęduje w pokoju 120.