Samorząd

Sejmik Wydziałowego Samorządu Studentów

Jerzy Palczewskiprzewodniczący SWSS ZUT
Michał Osipowiczwiceprzewodniczący SWSS ZUT
Tomasz Malickisekretarz
Martyna Lipińska
Małgorzata Poniatowska
Konrad Sosna
Adam Bożek
Cyprian Czaplicki
Piotr Konopacki
Tymoteusz Kwiatkowski

Wydziałowa Komisja Mieszkaniowa

Przewodniczący: Michał Osipowicz

Skład:

  • Michał Osipowicz
  • Tomasz Malicki
  • Jerzy Palczewski

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Przewodniczący: Tymoteusz Kwiatkowski

Skład:

  • Tymoteusz Kwiatkowski
  • Tomasz Malicki
  • Małgorzata Poniatowska

Samorząd studentów WIMiM urzęduje w pokoju 120.