Koła naukowe

  • Studenckie Koło Naukowe - CADM
  • Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SKNSIMP
  • Studenckie Koło Naukowe Transportu - SKNT
  • Studenckie Koło Naukowe - SOLIDUS
  • Studenckie Koło Naukowe  Konstruktorów Mechaników