Certyfikaty SolidWorks

Certyfikacja z SOLIDWORKS: CSWA i CSWP

Wszystkich studentów WIMiM zapraszamy na egzaminy CSWA i CSWP.

Przystąpienie do egzaminu CSWP możliwe tylko po uzyskaniu CSWA.

 

Egzaminy są przeprowadzane w języku polskim, w grupach od 10 do 14 osób - terminy do uzgodnienia.

Zgłoszenia zawierające następujące informacje:

      Imię, Nazwisko, kierunek, nr albumu, ocena z przedmiotu z SolidWorks, proponowany termin

należy przesyłać na adres Magdalena.Bockowska@zut.edu.pl