Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Od 22. maja trwa elektroniczna rejestracja kandydatów na studia.

Zapraszamy do wyboru jednego z naszych kierunków:

  • energetyka S1, S2, N2
  • inżynieria materiałowa S1, S2, N1, N2
  • inżynieria materiałowa w języku angielskim (studia odpłatne) S2
  • mechanika i budowa maszyn S1, S2, N1, N2
  • mechatronika S1
  • transport S1, S2, N1, N2
  • zarządzanie i inżynieria produkcji S1, S2, N1, N2

Przypominamy, że studia drugiego stopnia mogą podjąć wyłącznie kandydaci legitymujący się tytułem inżyniera.