Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

Do 15. lutego do 23. lutego trwa II tura rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim.

Elektroniczna rejestracja kandydatów.

Składanie dokumentów: od 17.02 do 23.02 w godzinach 10:00 - 12:00 w dziekanacie, wejście przez pokój 148 lub 149.

Zapraszamy do wyboru jednego z naszych kierunków na studiach stacjonarnych:

  • energetyka S2
  • inżynieria materiałowa S2
  • mechanika i budowa maszyn S2
  • transport S2
  • zarządzanie i inżynieria produkcji S2

Przypominamy, że studia drugiego stopnia mogą podjąć wyłącznie kandydaci legitymujący się tytułem inżyniera.