Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Uwaga kandydaci na studia stacjonarne!

Trwa druga rekrutacja na wszystkie kierunki studiów (z wyjątkiem inżynierii materiałowej w języku angielskim).

Obowiązuje kolejność składania dokumentów, do wyczerpania limitów.

Komplety dokumentów należy składać w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla studiów stacjonarnych, która urzęduje w pokoju 59 (w budynku WIMiM) w terminach:

  •  od 24.07 do 11.08.2017r.

oraz

  • od 21.08 do 29.09.2017r.

w godzinach od 1000 do 1400.

 

Przypominamy, że o przyjęcie na studia drugiego stopnia, ubiegać się mogą wyłącznie kandydaci z tytułem inżyniera.