Uchwały Rady Wydziału / Zarządzenia Dziekana - 2017

Dokumenty dostępne wyłącznie w Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK)

Zarządzenia Dziekana WIMiM

01/2017 z 04.01.2017r.
W sprawie ustanowienia honorowego tytułu "Ambasador Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki".
02/2017 z 05.01.2017r.
W sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu "Ambasador Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki".