Uchwały Rady Wydziału / Zarządzenia Dziekana - 2017

Dokumenty dostępne wyłącznie w Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK)

Uchwały Rady Wydziału

01/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie nadania dr inż. Jarosławowi Chmielowi stopnia doktora habilitowanego, w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Zarządzenia Dziekana WIMiM

01/2017 z 04.01.2017r.
W sprawie ustanowienia honorowego tytułu "Ambasador Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki".
02/2017 z 05.01.2017r.
W sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu "Ambasador Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki".