Władze

 

 

 

 

 

 

Dziekan
dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. nadzw.

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

91 449 4551

Dziekanat.WIMiM@zut.edu.pl

151

umówione przez kierownika dziekanatu 

zdjęcie prodziekan Aleksandry Borsukiewicz-Gozdur

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds nauki
dr hab. inż.
Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur

telefon

e-mail

91 449 4136

Aleksandra.Borsukiewicz-Gozdur@zut.edu.pl

zdjęcie prodziekana Krzysztofa Danileckiego

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds studenckich
dr hab. inż. Krzysztof Danilecki

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

kierunki studiów

91 449 4775

Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl

123

wtorek 11:00 - 12:00

studia stacjonarne: Energetyka, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

zdjęcie prodziekan Małgorzaty Garbiak

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds studenckich
dr inż. Małgorzata Garbiak

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

kierunki studiów

91 449 4775

Malgorzata.Garbiak@zut.edu.pl

123

środa 9:00 - 11:00

studia stacjonarne: Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika

zdjęcie prodziekana Piotra Pawlukowicza

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds studenckich
dr inż. Piotr Pawlukowicz

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

kierunki studiów

91 449 4209

Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl

147

czwartek od 15:00 - 17:00, sobota zjazdowa od 9:30 - 10:30
22.04.2017 w godz. 8:40 - 9:40

wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych