Informacje bieżące

Program im. Bekkera koordynowanego przez NAWA. 09.04.2018 08:10

Konkurs trwa do 31 maja 2018.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy umożliwią  współpracę i realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Dla młodszej kadry naukowej Program im. Bekkera jest  szansą realizacji staży podoktorskich.

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie: nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera