Informacje bieżące

Program Erasmus+ 17.01.2017 12:39

Trzeci, uzupełniający nabór na wyjazdy szkoleniowe realizowane w roku 2017/2016

Harmonogram naboru zaplanowany jest następująco:
10 stycznia – 15 lutego:  nabór wniosków (Dział Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą)
16 – 28 lutego: ocena wniosków przez centralną komisję rekrutacyjną powołaną przez Prorektor ds. Kształcenia
do 3 marca 2017: ogłoszenie wyników trzeciego naboru STT

UWAGA: w ramach naborów kandydat/ka może złożyć tylko jeden wniosek.
Informacje podane są na stronie  www.erasmusplus.zut.edu.pl
 
Z uwagi na wyczerpanie budżetu na wyjazdy dydaktyczne 2016/2017 kolejny nabór na ten typ wyjazdu nie jest przewidziany.