Informacje bieżące

Program Erasmus+ 17.01.2017 12:43

Harmonogram naboru na studenckie wyjazdy na studia i praktyki (SMS, SMP) w roku akademickim 2017/2018

Szczegółowy harmonogram został opublikowany na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl.

Wydziałowy nabór wniosków potrwa do 3 marca -  ogłoszenie wyników naboru - 24 marca 2017.
 
W ramach naboru kandydaci mają możliwość składania wniosków dotyczących:

  • wyjazdów na studia w roku 2017/2018,
  • wyjazdów na praktyki (min. 2 miesiące rozpoczęte po 1 lipca 2017) studenckie oraz absolwenckie (kwalifikacja na ostatnim roku studiów, wyjazd rozpoczęty i zakończony w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu studiów.

 

Kandydaci na praktyki dołączają do wniosku potwierdzenie przyjęcia na praktykę w określonym formacie (m.in przybliżona data rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz język prowadzenia praktyki) – jest to warunek złożenia wniosku.
Kandydaci bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) powinni przystąpić do  egzaminu językowego, który odbędzie się w marcu w SPNJO.


Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać u Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą dr hab. inż. Anny Majchrzyckiej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, pokój 207  tel. +91 449 43 76, e-mail: Anna.Majchrzycka@zut.edu.pl w terminie do 3 marca 2017.