Informacje bieżące

Erasmus+ 2017/2018 25.09.2017 11:23

Nabór uzupełniający na studia częściowe i praktyki

Uruchomiony został  kolejny nabór wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe  (II nabór) i praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie - III nabór) realizowane w roku akademickim 2017/2018 (Program Erasmus+).

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie  www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładkach Studenci - Studia oraz Studenci - Praktyka.

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać u Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą dr hab. inż. Anny Majchrzyckiej, WIMiM pok.207, tel. 91 449 43 46, e-mail: Anna.Majchrzycka@zut.edu.pl w terminie do 31 października 2017.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Sekcji Współpracy z Zagranicą (osobiście lub poprzez przesłanie zgłoszenia elektroniczne na adres international@zut.edu.pl) do dnia 31 października 2017.

Egzamin przeprowadzony zostanie 8 listopada (środa) w SPNJO ZUT, informacja o godzinie rozpoczęcia egzaminu o podana zostanie później w aktualnościach.