Informacje bieżące

Badania lekarskie studentów 02.03.2018 11:09

Badania lekarskie dotyczą tych studentów, którzy nie posiadają ważnych badań oraz tych, którym w roku akademickim 2017/2018 upływa termin ważności badania.

Badania przeprowadzi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych. Odbędą się one w następujących dniach:

5-9.03.2018r. oraz 12-13.03.2018r. i będą przeprowadzane w godz. 9:00-13:00 w Przychodni WOMP ul. Bolesława Śmiałego 33.

Osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie będą pokrywać koszty obowiązkowych badań we własnym zakresie.

Studenci zgłaszający się na badanie powinni posiadać:

  • skierowanie (należy pobrać z Dziekanatu),
  • dowód tożsamości.

Harmonogram badań okresowych oraz lista studentów znajduje się w gablocie przed Dziekanatem WIMiM.